Skip to main content

Strach przed
ukłuciem?

Strach przed
ukłuciem?

Szczepienie u dzieci

93% małych dzieci wykazuje objawy silnego stresu związanego ze szczepieniem.8

Lęk przed igłą może przerodzić się w fobię i prowadzić do unikania koniecznych badań lekarskich.9,10

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała łagodzenie bólu za integralną część szczepień.11

Co to jest lek EMLA PLASTER?

EMLA PLASTER to lek miejscowo znieczulający,
stosowany do znieczulania skóry przed:7

SZCZEPIENIEM
POBRANIEM KRWI
DO BADAŃ
DROBNYMI ZABIEGAMI
CHIRURGICZNYMI
NA SKÓRZE

Działanie leku EMLA PLASTER polega na krótkotrwałym zniesieniu czucia w powierzchniowych warstwach skóry, co pomaga znieść ból w skórze.7

EMLA PLASTER
jest dostępny
BEZ RECEPTY

Skuteczność substancji zawartych w EMLA PLASTER została potwierdzona w badaniach klinicznych:

U dzieci, u których zastosowano przed szczepieniem EMLA PLASTER, ból był istotnie słabszy, w porównaniu do bólu odczuwanego przez dzieci, u których nie zastosowano znieczulenia.5

 

Dzieci, u których zastosowano znieczulenie lekiem zawierającym substancje aktywne znajdujące się w EMLA PLASTER, płakały krócej, niż dzieci, u których nie zastosowano znieczulenia.12

Lek EMLA PLASTER?

Można stosować we wszystkich grupach wiekowych, w tym również u noworodków 7*
Ilość plastrów i czas ich aplikacji na skórze zależy od wieku dziecka7
Zawsze przed zastosowaniem EMLA PLASTER zapoznaj się z ulotką załączoną do opakowania

Jak stosować lek EMLA PLASTER?

Lek EMLA PLASTER należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.7

 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania EMLA PLASTER znajdziesz w ulotce dołączonej do leku. Należy się z nią zapoznać przed użyciem EMLA PLASTER.

* Produktu EMLA PLASTER nie należy stosować:
U noworodków lub niemowląt w wieku do 12 miesięcy leczonych jednocześnie produktami indukującymi powstawanie methemoglobiny.
U noworodków urodzonych przedwcześnie w wieku ciążowym poniżej 37 tygodni, ponieważ występuje u nich ryzyko zwiększenia stężenia methemoglobiny.

1. Schuchat A. Human vaccines and their importance to public health; Procedia in Vaccinology 5 (2011) 120 – 126
2. Abuelkheir M et al. J Int Med Res 2014; 42(2): 329-336
3. Taddio A et al. Inadequate Pain Management During Routine Childhood Immunizations: The Nerve of It; Clin Ther 2009; 31 Suppl 2: S152-67
4. Five Important Reasons to Vaccinate Your Child: https://www.vaccines.gov/get-vaccinated/for_parents/five_reasons, 01.2023
5. Halperin SA et al. J Pediatr 2000; 136(6): 789-794
6. Lindberg S, Legg TL, Tomophobia: When the Fear of Surgery and Other Medical Procedures Becomes a Phobia, Healthline, May 2020, https://www.healthline.com/health/mental-health/tomophobia
7. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika EMLA PLASTER 05.2022
8. Jacobson RM et al. Vaccine 2001; 19(17-19): 2418-2427
9. Cassidy KL et al. Acta Paediatr 2001; 90(11): 1329-1336
10. Wright S et al. Aust Fam Physician 2009; 38(3): 172-176
11. Summary of Key Points from WHO Position Paper – Reducing Pain at the Time of Vaccination, September 2015:2
12. Taddio A et al. J Pediatr 1994; 124(4): 643-648

INFORMACJA O LEKU

EMLA PLASTER (Lidocainum + Prilocainum), 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy. Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm2, zawiera 25 mg lidokainy (Lidocainum) i 25 mg prylokainy (Prilocainum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: makrogologlicerolu hydroksystearynian. Wskazania do stosowania: Miejscowe znieczulenie skóry: przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi (w obrębie skóry); u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży.
Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 05.2022.
Data przygotowania informacji o leku: 01.2023.

Stopka informacyjna: Znaki Towarowe są własnością lub przedmiotem licencji udzielonej przedsiębiorstwom Aspen Group. © 2023 przedsiębiorstwa Aspen Group lub ich licencjodawca. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacji w Polsce udziela: Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 290 36 47, www.aspenpharma.eu. Informacja medyczna 24/7 w języku polskim: +48 22 104 21 00 (nr płatny); 008001211566 (nr bezpłatny); e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk.

Data przygotowania materiału: 01.2023
Data ważności materiału: 01.2025