Skip to main content

Strach przed
ukłuciem?

Strach przed
ukłuciem?

Kontakt

Informacja medyczna 24/7 w języku polskim:
tel.: +48 22 104 21 00 (nr płatny);
tel.: 00 800 121 15 66 (nr bezpłatny)
e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Biuro Aspen w Polsce:
Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce
ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa
tel.: +48 22 290 36 47
www.aspenpharma.com

Informujemy, że ze skutkiem na dzień 1 lipca 2022 r. całe przedsiębiorstwo Aspen Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, stanowiące przedsiębiorstwo Zbywcy w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, zostało przeniesione w ramach kontynuacji działalności do polskiego oddziału Aspen Pharma Ireland Limited, tj. do Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą w Warszawie.

INFORMACJA O LEKU

EMLA PLASTER (Lidocainum + Prilocainum), 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy. Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm2, zawiera 25 mg lidokainy (Lidocainum) i 25 mg prylokainy (Prilocainum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: makrogologlicerolu hydroksystearynian. Wskazania do stosowania: Miejscowe znieczulenie skóry: przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi (w obrębie skóry); u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży.
Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 05.2022.
Data przygotowania informacji o leku: 01.2023.

Stopka informacyjna: Znaki Towarowe są własnością lub przedmiotem licencji udzielonej przedsiębiorstwom Aspen Group. © 2023 przedsiębiorstwa Aspen Group lub ich licencjodawca. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacji w Polsce udziela: Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 290 36 47, www.aspenpharma.eu. Informacja medyczna 24/7 w języku polskim: +48 22 104 21 00 (nr płatny); 008001211566 (nr bezpłatny); e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk.

Data przygotowania materiału: 01.2023
Data ważności materiału: 01.2025