Skip to main content

Strach przed
ukłuciem?

Strach przed
ukłuciem?

Zgłaszanie działań niepożądanych

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel. +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można także zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu:

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24 Irlandia
tel. +48 22 104 21 00 (nr płatny)
tel. tel.: 00 800 121 15 66 (nr bezpłatny)
e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

INFORMACJA O LEKU

EMLA PLASTER (Lidocainum + Prilocainum), 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy. Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm2, zawiera 25 mg lidokainy (Lidocainum) i 25 mg prylokainy (Prilocainum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: makrogologlicerolu hydroksystearynian. Wskazania do stosowania: Miejscowe znieczulenie skóry: przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi (w obrębie skóry); u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży.
Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 05.2022.
Data przygotowania informacji o leku: 01.2023.

Stopka informacyjna: Znaki Towarowe są własnością lub przedmiotem licencji udzielonej przedsiębiorstwom Aspen Group. © 2023 przedsiębiorstwa Aspen Group lub ich licencjodawca. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacji w Polsce udziela: Aspen Pharma Ireland Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 290 36 47, www.aspenpharma.eu. Informacja medyczna 24/7 w języku polskim: +48 22 104 21 00 (nr płatny); 008001211566 (nr bezpłatny); e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk.

Data przygotowania materiału: 01.2023
Data ważności materiału: 01.2025